HGUC Vガンダム/セカンドV

LM312V04 ヴィクトリーガンダム / セカンドV

LEAGUE MILITAIRE MULTIPLE MOBILE SUIT

VICTORY GUNDAM

V-DASH GUNDAM

SECOND V

カラーレシピは横画面にしてご覧ください

製作記事

Gunpla I.S.M